Helpen bij verhuizing: wie is aansprakelijk?

Nederlanders veranderen gemiddeld zeven keer van woning tijdens hun leven. De kans is dus groot dat u familie of vrienden wel eens heeft geholpen bij het verhuizen van de meubels en de rest van de inboedel.

Maar wat als u tijdens een verhuizing een schade veroorzaakt? Kunt u die dan verhalen op uw aansprakelijkheidsverzekering?

Vriendendienst

Strikt genomen niet. Er is namelijk sprake van een vriendendienst, niet van betaalde arbeid. U bent dus eigenlijk een ‘helper’ en daardoor niet aansprakelijk. Om die reden betaalden aansprakelijkheidsverzekeraars in het verleden dergelijke schades niet uit.

Toch vergoeding

Gelukkig hebben de meeste verzekeringsmaatschappijen hun beleid echter bijgesteld en vergoeden ze schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst in de meeste gevallen wel. Er gelden vaak wel voorwaarden, die u kunt terugvinden in de polisvoorwaarden van uw aansprakelijkheidsverzekering.

Verhuisbedrijf

Heeft u voor de verhuizing een bedrijf ingehuurd en is er schade ontstaan door schuld van één of meerdere verhuizers? Dan kunt u de kosten verhalen op het verhuisbedrijf. Bonafide verhuizers hebben hiervoor een speciale aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Meer informatie

Wilt u meer weten over aansprakelijkheid en hoe u dit kunt verzekeren? Heeft u een vraag over uw lopende aansprakelijkheidsverzekering? Neem dan gerust contact met ons op.